Historische Vereniging Schagen e.o.

Blik op het Schager verleden!
 

Archief

Is ons archief kunt u oude stukken vinden van de website.

De vierde en tevens laatste lezing van dit jaar (2023) is op woensdag 29 november en gaat over de bierstekers van de Bierkade te Schagen. Veel sporen van de vroegere Bierkade in Schagen zijn nog terug te vinden aan het kopeinde van  de huidige Loet. Fred Timmer geeft ons in de lezing inzicht in de handel en wandel van de bierhandel van voor 1626 en van daarna. Als we weten dat bier de volksdrank is in de 15e, 16e en 17e eeuw dan is er veel te vertellen over het gebruik en de gevolgen. Komt dus allen naar deze interessante lezing. Toegang voor leden is gratis, niet leden betalen € 5,-.

De derde lezing van het jaar was op woensdag 25 oktober in de Julianaschool met de titel: Schoolplaten van vroeger. Voorafgaand aan de lezing was een kleine expositie van schoolplaten bewonderen op diverse plaatsen in de Julianaschool. De bezoekers waren zeer te spreken over de expositie en de inspirerende lezing, die vele herinneringen naar boven bracht.
Verder staan in dit jaar nog een lezing (29 nov.) en een boekpresentatie op de rol. Wanneer het boek over de Bierstekers precies uitkomt is nog niet duidelijk

De derde lezing van het jaar was op woensdag 25 oktober in de Julianaschool met de titel:  Schoolplaten van vroeger. Voorafgaand aan de lezing was een kleine expositie van schoolplaten bewonderen op diverse plaatsen in de Julianaschool. Deze expositie kon u vanaf 19.15 uur bezichtigen. De lezing werd gegeven door een groot kenner van deze platen, onze eigen secretaris Theo Kooijman. In deze lezing, die om 20.00 uur begon, nam Theo ons mee naar de wereld van het aanschouwelijke onderwijs dat in de 19e eeuw in opkomst was, want men dacht dat men het beste leerde door de zintuigen te gebruiken.De tweede lezing 2023 is van Rutger Jan Bredewold en gaat over kunst. 

De tweede lezing van het jaar 2023 is op woensdag 19 april na de jaarvergadering en heeft de titel: Wat heb je er aan?  In deze lezing, die om 20.30 uur begint, neemt Rutger Jan Bredewold ons mee door de wereld van de schilderkunst, die ontstond als een soort magie in donkere grotten. Hij maakt met ons een reis van het verleden naar het heden aan de hand van tekeningen, schilderijen en prenten. Hij leidt ons daarbij van grotwanden als drager van de voorstellingen naar kunstvormen op andere dragers. Zo waren schilderijen lang het beeldverhaal in de kerken. Het bood historici een redelijk gedetailleerd beeld van het verleden. Tegenwoordig heeft iedereen een camera op zak. Hoe gedetailleerd wil je het hebben. De vraag luidt: Is het nu gedaan met de kunst?   


Doolhof van Dirk Breed


De eerste lezing van 2023 is op 1 maart en gaat over:

'Molens in Schagen en omgeving'

Bart Slooten en Eric Zwijnenberg vertellen aan de hand van vele afbeeldingen iets over molens. Voor de pauze laat Eric zien wat voor soorten molens er allemaal in Noord-Holland voorkomen en voorkwamen. Aan bod komen de verschillende types, hun kenmerken en de functies die ze vervulden. Daar zijn uiteraard de watermolens bij die talrijke meren hebben drooggelegd en ook een rol speelden bij de bedijking van de Zijpe. Het vroegere seinsysteem van Uitwaterende Sluizen wordt ook toegelicht.

Na de pauze gaat Bart dieper in op de bestaande en verdwenen molens in en rond Schagen. Met, voor zover aanwezig, oude foto’s van deze molens.

Zowel Bart Slooten als Eric Zwijnenberg (beide 76) waren en zijn bestuurslid van verschillende molenorganisaties. Ze zijn ook als vrijwillig molenaar actief. Eric is bovendien eigenaar van de Wimmenumermolen in Egmond aan den Hoef. Beiden hebben meegewerkt aan diverse publicaties op gebied van molens.

De lezing begint om 20.00 uur in de Nieuwe Nes

Schoenmakerspad 1, 1741XM  Schagen.                         Leden vrij entree, voor niet-leden is de toegang: € 5,-Het bestuur van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wenst u een gelukkig en gezond 2023. We trappen het jaar af op zondag 15 januari met een wandeling langs vergeten Scholen. We doen dit in samenwerking met de IJsvereniging de Magnusrijders. Zij hebben traditioneel deze wandeling als aftrap van het seizoen, maar dit jaar doen ze het dus op 15 januari. Het vertrek is vanaf de IJskeet op het Nic. Veldboerpark aan de Snevert tussen 09.30 en 12.00 uur. U kunt kiezen uit 7, 10 of 17 kilometer. Na afloop is er weer heerlijke verse erwtensoep van Oud Hollandse kwaliteit. De route met beschrijving krijgt u bij inschrijving bij het vertrek. De kosten zijn 6 euro (fruit, versnaperingen en snert inbegrepen), maar donateurs van de Magnusrijders lopen gratis.

Verder staan in dit jaar staan weer tal van andere activiteiten op de rol. Zoals u van ons gewend bent, houden we ook dit jaar weer vier lezingen.  Twee in het voorjaar en twee in het najaar. Naast de lezingen hebben we onze jaarvergadering. Deze is doorgaans in samenhang met de tweede lezing. De precieze data van het een en ander vermelden we binnenkort als de afspraken gemaakt zijn.  
W
Het bestuur

Het programma van de historische vereniging Schagen en omstreken in het najaar van 2022 ziet er als volgt uit:

Het weekend van 10 en 11 september staat volledig in het teken van de open monumentendag. Het thema is dit jaar Duurzaamheid. Klik hier  LR_Schagen_Monumentenfolder_2022_08.pdf voor het programma.

De officiële opening is zaterdag om 11.00 uur door wethouder Simco Kruijer in de Grote Kerk op de Markt. Al vanaf 10.00 uur is daar een Historische markt met stands van historische verenigingen, musea en andere erfgoedorganisaties in de regio. Tevens zijn er vanaf 12.00 uur lezingen, te beginnen met een lezing van Fred Timmer over Wonen in Slot Schagen. Naast de lezingen zijn er kinderactiviteiten tot 17.00 uur.

Op 19 oktober is de eerst najaarslezing met als titel:'Van Boerenknecht tot president' van Jan de Boer, de huidige burgemeester van Den Helder, die hier ook een boek over publiceerde dat zeer de moeite waard is om te lezen.

De tweede najaarslezing gaat over Martelaren van Schagen, Over de donkere kanten van het geloof in Schagen. Philip van der Zee geeft deze lezing op 23 november 2022. Beide lezingen beginnen om 20.00 uur, zijn voor leden vrij toegankelijk (niet-leden € 5,-) en zijn in de Nieuwe Nes aan het Schoenmakerspad 1.

We hopen op uw komst!  


Het bestuur van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wenst u een gezond 2022. De totale lockdown van ons land is weer van de baan. De versoepeling geeft ruimte om nieuwe activiteiten te plannen. 

Het programma van de historische vereniging Schagen en omstreken in April en Mei

Het programma staat in het teken van ’75 jaar bevrijding’. Vanwege de Covidpandemie hebben we het twee jaar opgeschoven en kunt u er alsnog van genieten (klik op PDF voor het volledige programma).

Op  woensdag 20 april 20.00 uur trappen we af na de jaarvergadering in de Nieuwe Nes met een lezing over de wapendroppings bij Wadway/Spanbroek in het laatste oorlogsjaar. Twee kleindochters van West-Friese verzetslieden schreven hierover en verzorgen nu een lezing.

In Mei gaan we verder met op 5 mei onder andere de Andrew Sisters, De Krieltjes en Elvis in Alpha op de Loet van 17.00 uur tot 20.30 uur.

Op maandag 9 mei staat in de Nieuwe Nes het Radiopeilstation Schagen op de rol. Aris Homan neemt ons mee vanaf 20.00 uur aan de hand van dia’s in de verborgen wereld van het radiopeilstation in oorlogstijd. Dit mag je niet missen!

Op 14 mei kunt u nog deelnemen aan een bevrijdingstocht te voet of per fiets. In de wandelroute zijn de monumenten en hun verhalen opgenomen. De gidsen vertrekken om 10.00, 11.00 en 12.00. Opgeven via kakelepost@gmail.com.

De route per fiets van ca. 30 kilometer voert door Schagen, de Ruigeweg en ’t Zand. Starten kan tussen 10 en 12 vanaf het Slotplein.  

Alle activiteiten zijn voor leden gratis en niet leden betalen € 5,- voor de lezingen en voor de activiteiten in zaal Alpha een tientje.

We rekenen op uw komst!  

Het Bestuur


Historische vereniging krijgt een groot ‘geheugen’                                                Schagen, januari 2022

Geschiedenis is er in vele vormen, net als de weerslag van geschiedenis. De website Het geheugen van Schagen probeert zoveel mogelijk van deze vormen te vangen en daar een adequate vertaling van te geven. Het is daarom dat het geheugen van Schagen een mooie toevoeging is voor de Historische Vereniging Schagen en Omstreken.  

We zijn dan ook zeer verheugd dat we door Meesterlijk Schagen in de gelegenheid zijn gesteld om het beheer van de website over te nemen. Zowel in tekst, beeld en geluid zijn op de website allerlei zaken over het verleden van Schagen te vinden. Struin gewoon eens rond op de site en laat u inspireren door wat voorgangers daar aan sporen hebben achtergelaten.

Uiteraard hopen wij dat u geraakt door wat u heeft gelezen of gezien zelf het initiatief neemt om een stukje geschiedenis toe te voegen aan de rijke historie die al op de website te vinden is. We zien uw bijdrage tegemoet en verheugen ons op nieuwe historische aanwinsten voor de site.

 Adrie Pater, Historische Vereniging Schagen en Omstreken