Historische Vereniging Schagen e.o.

Blik op het Schager verleden!
 

Welkom op onze website 

Het bestuur van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wenst u een goed en bovenal gezond 2022.

De totale lockdown van ons land is weer van de baan. Vrijwel alles gaat weer open tot tien uur in de avond, zij het met inachtneming van de vaste maatregelen als 1,5 meter afstand houden, bewijzen van inenting, inclusief de booster en mondkapje in de binnenruimten.

De versoepeling van de Coronamaatregelen geeft weer een beetje ruimte om nieuwe activiteiten te plannen. Voor de maanden april en mei volgt binnenkort een programma. In de eerstvolgende Kakelepost wordt dit aangekondigd.

Onze laatste activiteiten dateren alweer van oktober 2021. Het betrof toen:

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 oktober was in hotel Marktstad de tentoonstelling van archeologische vondsten bij het Schager Slot, getiteld: 'Graven op de stoep van Slot Schagen' met op zaterdag 2 en zondag 3 oktober presentaties van archeoloog Jasper Leek en historicus Fred Timmer. 

Van 4 tot 25 oktober kon u weer op ons stemmen in de Raboclubsupport actie en u heeft ons bedacht. Hierdoor maakt u het mogelijk het boek over de Schager Bierstekers, Bierkade en het ontstaan van de Schager Horeca uit te geven in 2022 of 2023. 

Op zaterdag 23 oktober om 15.30 uur was bij boekhandel Plukker de presentatie van het boek Bestuur en Rechtspraak in Schagen. Karel Numan vertelde een boeiend verhaal over het ontstaan van de rechtspraak in het middeleeuwse Schagen. Met medeschrijver Ruud van de Pol signeerde hij op deze dag het boek. De prijs is € 15,- en verkrijgbaar bij Plukker of u kunt het bestellen via kakelepost@gmail.com.  


De jaarvergadering was op woensdag 27 oktober om 19.30 uur met aansluitend een lezing van Carla Soonius. Zij sprak over 'Archeologie en cultuurhistorie in Schagen 2.0'. Het was een boeiend verhaal.

 Eventuele verdere activiteiten voor volgend jaar berichten we u via de geëigende kanalen: Kakelepost, website en mail.

Het bestuur


Het boek van Fred Timmer over de Schager messen is nog steeds te koop bij boekhandel Plukker te Schagen. Kosten zijn  € 20,- .

De vierde Kakelepost van 2021 is verschenen. In dit winternummer staan weer lezenswaardige artikelen. De leden van de Historische Vereniging Schagen en Omstreken krijgen het blad vier maal per jaar in de bus. Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen een prijs van € 6,- bij de vereniging of boekhandel Plukker.