Historische Vereniging Schagen e.o.


Blik op het Schager verleden!
 

Welkom op onze website 

Onze activiteiten zijn ten gevolge van de Corona Covid-19 virus uitbraak tot een minimum beperkt. Helaas hebben we ook de jaarvergadering moeten laten schieten, net als tal van andere geplande activiteiten voor dit jaar. De Jaarvergadering zouden we eerst nog half november houden, maar ook dat is niet haalbaar. Als bestuur hebben we besloten de jaarvergadering voor dit jaar helemaal te laten voor wat het is. Volgend jaar april bespreken we dan het jaar 2020-2021. 

Gelukkig brengen we dit jaar nog wel vier keer de Kakelepost uit, waaronder het themanummer over 75-jaar bevrijding.

Mochten er nog activiteiten plaatsvinden dit jaar dan berichten we dat via de geëigende kanalen, zoals de Kakelepost, per mail of via de website. 

Het bestuur


Het boek van Fred Timmer over de Schager messen is nog steeds te koop bij boekhandel Plukker te Schagenr. Kosten zijn  € 20,- .

Binnenkort verschijnt de vierde Kakelepost van 2020. In dit winternummer staan weer zeer lezenswaardige artikelen. De leden van de Historische Vereniging Schagen en Omstreken krijgen het blad vier maal per jaar in de bus. Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen een prijs van € 6,- bij de vereniging of boekhandel Plukker.De laatste lezing van dit jaar was op woensdag 5 februari 2020 in de Nieuwe Nes om 20.00 uur door Thea en Jan Roos 

De Noord-Hollandse waterschappen tijdens Tweede Wereldoorlog

Volgens de gangbare opvatting ging de oorlog geruisloos aan de waterschappen voorbij. In de lezing van de Historische Vereniging op woensdag 5 februari in de Nieuwe Nes laten Thea en Jan de Roos zien dat het tegendeel het geval is. 

Thea en Jan de Roos schreven een boek over het onderwerp. Ze onderzochten hoe de Hoogheemraadschappen en polders op deze moeilijkheden reageerden. Dat levert een onthullend, onthutsend en soms ronduit pijnlijk beeld op van de Noord-Hollandse waterschapswereld in oorlogstijd.