Historische Vereniging Schagen e.o.


Blik op het Schager verleden!
 

Welkom op onze website 

De historische vereniging Schagen en omstreken ontplooit activiteiten op het gebied van de lokale geschiedenis. Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter: Adrie Pater
Secretaris: Theo Kooijman
Penningmeester: Ton Smakman

2e Penningmeester: Ruud van de Pol         

Ledenadministratie: Antje de Boer           

bestuursleden:   

Niek Jan Grooff

Fred Timmer

Klaas Kleine​

​Jan van Opzeland​
​Antje de Boer


Het boek van Fred Timmer over de Schager messen is nog steeds te koop bij boekhandel Plukker te Schagenr. Kosten zijn  € 20,- .

Lezing: woensdag 5 februari 2020 in de Nieuwe Nes om 20.00 uur     door Thea en Jan Roos 

De Noord-Hollandse waterschappen tijdens Tweede Wereldoorlog

Volgens de gangbare opvatting ging de oorlog geruisloos aan de waterschappen voorbij. In de lezing van de Historische Vereniging op woensdag 5 februari in de Nieuwe Nes laten Thea en Jan de Roos zien dat het tegendeel het geval is. De lezing over de Noord-Hollandse waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog begint om 20.00 uur. Bezoekers betalen € 5,- entree, voor leden is het gratis.

In de meidagen van 1940 zette het Nederlandse leger tientallen polders blank. De Duitse Wehrmacht herhaalde deze truc in 1944-1945. Drie weken voor de bevrijding werd zelfs nog met grof geweld de Wieringermeer onder water gezet. Maar dat is lang niet alles. De aanleg van de Atlantikwall betekende risicovolle bunkerbouw in de zeedijken. Dieselolie voor de vele motorgemalen was al direct na de bezetting nauwelijks meer verkrijgbaar. Herfst 1944 viel bovendien de elektriciteit uit. Intern kregen diverse waterschappen te maken met 'foute' bestuurders en personeelsleden. 

Thea en Jan de Roos schreven een boek over het onderwerp. Ze onderzochten hoe de Hoogheemraadschappen en polders op deze moeilijkheden reageerden. Dat levert een onthullend, onthutsend en soms ronduit pijnlijk beeld op van de Noord-Hollandse waterschapswereld in oorlogstijd.