Historische Vereniging Schagen e.o.


Blik op het Schager verleden!
 

Onze Vereniging

De historische vereniging Schagen en omstreken is op 15 januari 1986 opgericht. De stichters formuleerden direct een doel voor de vereniging. Zij moest het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving bevorderen. Tevens moet zij zich inspannen voor het behoud van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. Voorwaar, een doelstelling om voor te leven. Tot op de dag van vandaag spant het bestuur zich in om deze doelstellingen waar te maken. Het bestuur ontplooit daartoe een aantal activiteiten, die de doelstellingen ondersteunen of versterken. Zo brengt zij vier keer per jaar het blad ‘De Kakelepost’ uit, dat verstrekt wordt aan de leden, maar ook in de losse verkoop verkrijgbaar is. In dit lijfblad van de vereniging brengt zij de geschiedenis van Schagen en omstreken niet alleen in geschreven, maar ook in beeldvorm naar voren.

 Naast deze activiteit organiseert de vereniging ook vier lezingen per jaar over zeer uiteenlopende aspecten van de lokale geschiedenis, die echter allemaal een verbondenheid met Schagen en omgeving hebben. Zo zijn er in de loop der jaren diverse interessante lezingen geweest. 

Soms zijn ook andere activiteiten aan de orde, zoals:                                                                                                         Fiets- of wandeltochten langs plekken met een historische waarde of meedoen aan een tentoonstelling met historisch beeldmateriaal of aanwezigheid op een culturele dag met historisch materiaal.

De historische vereniging Schagen en omstreken ontplooit activiteiten op het gebied van de lokale geschiedenis.                                   Het bestuur bestaat uit de volgende mensen: 

Voorzitter: Adrie Pater
Secretaris: Theo Kooijman
Penningmeester: Ton Smakman

2e Penningmeester: Ruud van de Pol   

Ledenadministratie: Antje de Boer           

bestuursleden:                                                                                                                                                                                                         Niek Jan Grooff                                                                                                                                                                                                         Fred Timmer                                                                                                                                                                                                             Klaas Kleine                                                                                                                                                                                                             ​Antje de Boer


 Publicaties 

Niet alleen lezingen maar ook boeken over de historie zijn verschenen van de hand van bestuursleden. De oud voorzitter Fred Timmer heeft bijvoorbeeld diverse publicaties op zijn naam staan. Ook Karel Numan publiceerde enkele boeken over de locale geschiedenis. Ruud van de Pol leverde ook bij tal van publicaties zijn bijdrage:

Publicaties 

 Van Fred Timmer zijn verschenen:                                                                                                                                                                                                    Gene Haken als Bootshaak te slaan                                                                                                                                                                                     Over de Schager messen en hun makers 

 

F. Diederik en F. Timmer:                                                                                                                                                                                                                  Slot Schagen  De geschiedenis van het 'huys' van de heren en vrouwen van Schagen                                                                                                          Met bijdragen van: H. Lambooij, R. van de Pol, W. Schagen en J. Stobbe 

 

H.Th.M. Lambooij, M.G. Pigge, R.J.M. van de Pol, F. Timmer:                                                                                                                                                     Heerlijk Schagen                                                                                                                                                                                                                     De geschiedenis van een Westfriese marktstad

K.C. Numan publiceerde onder andere                                                                                                                                                                                       Burchhorn, van kwelder tot polder  De eerste bedijking in Hollands Noorderkwartier, 1457-1461                                                                  De Veldnamen van Schagen    Een zoektocht naar hun verleden  

Ruud van de Pol is vaak co-auteur en beeldarrangeur in bovengenoemde werken, maar ook bij:                                                                     Cornelis Bok (1777 - 1836) Een opmerkelijke West-Friese kunstschilder en romanschrijverOns lijfblad is de Kakelepost. Het blad verschijnt 4 maal per jaar en bevat artikelen over de geschiedenis van Schagen en omstreken. Het ontvouwt op deze manier het verleden dat anders verborgen blijft in de nevelen van de vergane tijd. Het is verder het orgaan waarin de activiteiten van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wereldkundig worden gemaakt. De jaargangen ziet u onder het kopje Kakelepost op deze website.

De redactie van de Kakelepost bestaat uit: P. Groenveld. K. Kleine, K.C. Numan, R.J.M. van de Pol, R.J. Witsen en P. van der Zee.                     
.