Historische Vereniging Schagen e.o.


Blik op het Schager verleden!
 

Onze Vereniging

De historische vereniging Schagen en omstreken is nog niet zo oud. Op 15 januari 1986 is zij opgericht. De stichters formuleerden direct een doel voor de vereniging. Zij moest het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving bevorderen. Tevens moet zij zich inspannen voor het behoud van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. Voorwaar, een doelstelling om voor te leven. Tot op de dag van vandaag spant het bestuur zich in om deze doelstellingen waar te maken. Het bestuur ontplooit daartoe een aantal activiteiten, die de doelstellingen ondersteunen of versterken. Zo brengt zij vier keer per jaar het blad ‘De Kakelepost’ uit, dat verstrekt wordt aan de leden, maar ook in de losse verkoop verkrijgbaar is. In dit lijfblad van de vereniging brengt zij de geschiedenis van Schagen en omstreken niet alleen in geschreven, maar ook in beeldvorm naar voren.

 

Onze lezingen

Naast deze activiteit organiseert de vereniging ook vier lezingen per jaar over zeer uiteenlopende aspecten van de lokale geschiedenis, die echter allemaal een verbondenheid met Schagen en omgeving hebben. Zo zijn er in de loop der jaren diverse interessante lezingen geweest.

 Publicaties 

Niet alleen lezingen maar ook boeken over de historie zijn verschenen van de hand van bestuursleden. De oud voorzitter Fred Timmer heeft bijvoorbeeld diverse publicaties op zijn naam staan. Ook Karel Numan publiceerde enkele boeken over de locale geschiedenis.

[titels opzoeken en plaatsen, met doorverwijzingen.]

  De  Kakelepost

Het blad van onze vereniging draagt de naam Kakelepost, naar een bruggetje over een water van een pad dat je van Schagen via een landweggetje (Avendorperlaantje) naar de bekendste terp van Schagen brengt, Avendorp. De naam voor het bruggetje heeft waarschijnlijk alles te maken met ruzie over het onderhoud van de (hoogpostjes)brug. Het gekrakeel over de brug, wie er moest betalen, heeft de naam Kakelepost hoogstwaarschijnlijk opgeleverd.

[toevoegen plaatje Kakelepost]

Het blad verschijnt 4 maal per jaar en bevat artikelen over de geschiedenis van Schagen en omstreken. Het ontvouwt op deze manier het verleden dat anders verborgen blijft in de nevelen van de vergane tijd. Het is verder het orgaan waarin de activiteiten van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wereldkundig worden gemaakt. De jaargangen ziet u onder het kopje Kakelepost op deze website.

[link naar de ontsluiting]

De redactie van de Kakelepost bestaat uit: P. Groenveld. K. Kleine, K.C. Numan, R.J.M. van de Pol, R.J. Witsen en P. van der Zee. Voor de publicatie van een artikel gelden een paar eenvoudige spelregels:

1. Het artikel moet iets nieuws bevatten in historisch opzicht. Dit houdt in dat het geen krantenartikel is, gereclameboodschap en geen herhaling van eerder gepubliceerd materiaal is. Daarnaast is een eis dat het de geschiedenis van het stadje Schagen en directe omgeving is.

2. De illustraties worden los aangeleverd en hebben voldoende kwaliteit om afgedrukt te kunnen worden in goede kwaliteit (minimaal 300 dpi of meer; een zwart-wit foto wordt dan ongeveer 1 MB en een kleurenfoto 2 MB of meer. 

3. De auteur blijft verantwoordelijk voor haar of zijn artikel.

4. De redactie behoudt zich het recht voor aanpassingen of wijzigingen voor te stellen als dat de kwaliteit van het artikel in haar ogen ten goede komt. 

 
Kerkentocht Schagen - Harenkarspel .

Zaterdag 13 juli  2019                                                                    

 Start tussen 09.00 uur en 10.30 uur vanaf de Nieuwe Nes aan het Schoenmakerspad in Schagen.

De tocht heeft een lengte van 32 kilometer en voert langs twaalf kerken in de huidige gemeente Schagen. De routebeschrijving bevat informatie over de godshuizen. Naast de grote variatie aan bouwstijlen maken de deelnemers ook kennis met de diverse kerkgenootschappen die er in de regio actief zijn en waren. 

Organisator van de fietstocht is de Historische Vereniging Schagen en omstreken. Samen met de Historische vereniging Harenkarspel bemensen ze het traject waar nodig. De laatste zorgt in de Kerkbuurt (Tuitjenhorn, halverwege de tocht) voor een versnapering. 

De tocht is ook als puzzeltocht te maken. Detailfoto's in het bij de start te verkrijgen boekje moeten worden gekoppeld aan de juiste kerk. Een en ander wijst zich vanzelf. 

Bij de start bij de Nieuwe Nes is naast het boekje, koffie verkrijgbaar.

 Voor leden van de Historische verenigingen Schagen en Harenkarspel is deelname gratis. Niet leden betalen € 5,-                  Opgave kan alvast via 06 11401779 of via een mail naar                   Kakelepost@gmail.com 

Tot ziens op zaterdag 13 juli
Het boek van Fred Timmer over de Schager messen is nog steeds te koop bij boekhandel Plukker te Schagenr. Kosten zijn  € 20,- .